top of page
  • Writer's pictureLaura Austin

"Het juiste antwoord!": Een nieuw geluid in de Nederlandse Politiek

Updated: Nov 17, 2021

“Het juiste antwoord!”: Een nieuw geluid in de Nederlandse politiek

Door Laura Austin


Op 2 maart 2021 organiseerde de studievereniging van de sociale wetenschappen EOS een debat met de Nederlandse politica en arts Nicki Pouw-Verwij, als onderdeel van de EOS Politics Week. Nicki is sinds 2019 lid van de Eerste kamer en de provinciale staten van Utrecht. Voorheen was zij lid van de partij Forum voor Democratie (FVD), maar maakt zich sinds 2020 sterk voor de nieuwe partij JA21. Zij staat dan ook als nummer 2 op de kieslijst voor de Tweede Kamer verkiezingen die op 17 maart zullen plaatsvinden.


De Partij JA21


De vrij nieuwe partij JA21 is een rechtse partij. Het partijprogramma hebben zij “Het Juiste Antwoord” genoemd en omschrijven zij als realistisch en resultaatgericht. Zij achten Nederland als een, voor het overgrote deel, rechts land dat keer op keer wordt geregeerd door een links kabinet dat de wensen en waardes van de Nederlander niet goed genoeg bewerkstelligd. Zij willen dit veranderen. De partij beschouwt zichzelf als een liberaal-conservatieve partij die zich wil inzetten voor een restrictiever immigratiebeleid, meer soevereiniteit voor Nederland aangaande de EU en beschouwen klimaatverandering als iets waar wij ons aan moeten aanpassen door bijvoorbeeld kernenergie te gebruiken. Dit zijn slechts enkele standpunten van de partij JA21, meer standpunten en informatie over verschillende zaken zijn te vinden op de website www.JA21.nl.


Het debat – “Er moet een corona minister komen”

In het debat met Nicki Pouw-Verwij werden twee stellingen behandeld. De eerste luidde: ‘Er moet een speciale COVID-19 minister komen.’ Nicki beargumenteerde dat aan het begin van de pandemie, wat betreft het COVID-19 beleid, de aanpak veel beter had gekund. Dit valt de huidige ministers nu nog steeds ten laste en zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een problematische kabinetsvorming. Volgens Nicki en JA21 is het belangrijk dat de COVID-19 minister geen achtergrond heeft in de politiek, zodat deze minister boven de partijen staat. Deze persoon zal de huidige ministers kunnen aansturen wanneer zaken COVID-19 betreffen en zal de overbrugging voor de toekomstige formatie van het nieuwe kabinet ondersteunen. Iemand met crisis ervaring, sterk op het gebied van overzicht en organisatie, die zich wekelijks laat adviseren door het OMT en draagvlak heeft in de Tweede Kamer, aldus Nicki.

Toen ik de argumenten voor het eerst hoorde was ik enthousiast over dit idee. Eén persoon die overzicht houdt over alle zaken omtrent COVID-19 zal overzicht bieden in plaats van een situatie waarbij iedereen aan het woord komt, wat tot nu toe heeft geleid tot een langdradig besluitvormingsproces in een situatie waar tijd wel degelijk effect heeft. Echter, zoals het tot op heden is gegaan, is overigens ook niet zonder reden. Een wereldwijde pandemie hebben onze ministers nog nooit meegemaakt en het is dan ook meer dan logisch dat zij niet in staat zijn geweest (in ieder geval niet in het begin) om te kunnen voorspellen hoe de situatie zich zou ontwikkelen en welke aanpak daar het beste voor zou moeten zijn. Mijn vraag blijft dan ook: Bestaat er iemand met genoeg capaciteit om de gehele situatie te kunnen overzien, met genoeg kennis van het systeem, die moeilijke en onvoorspelbare keuzes zou kunnen maken? Persoonlijk schat ik de kans dat deze persoon bestaat klein in. Een COVID-19 minister klinkt in theorie als een plan dat veel obstakels zou kunnen oplossen. Echter, in de praktijk, zal het wellicht minder haalbaar zijn.


Het debat – “Het OMT moet worden uitgebreid en er moet ook een EMT komen”

Dit brengt ons vervolgens naar de tweede stelling: ‘Het OMT moeten worden uitgebreid en daarnaast moet er een EMT worden gevormd.’ Met EMT wordt hier een “Economical Management Team” bedoeld. Volgens JA21, aldus Nicki, is het belangrijk dat wanneer het draait om de effecten ten gevolge van de pandemie op de samenleving niet alleen om het advies van virologen en microbiologen wordt gevraagd. Dit is te eenzijdig. Ook de meningen en adviezen van psychologen, pedagogen en bijvoorbeeld sociologen moeten in acht worden genomen. Met deze uitbreiding van het OMT worden niet alleen de fysiek medische kanten belicht, maar ook bijvoorbeeld de effecten op de mentale gezondheid. Verder is het plan van JA21 om naast deze uitbreiding van het OMT ook nog een managementteam te vormen dat zich richt op de economie. De COVID-19 minister zal dan uiteindelijk worden geadviseerd door deze twee managementteams.

Om ook de adviezen van psychologen, pedagogen en sociologen in acht te nemen, lijkt mij een heel goed idee. Ondanks dat het virus tot nu toe natuurlijk de grootste gevolgen voor de zorg heeft, zijn de economische en sociale gevolgen ook niet meer te negeren. Scholieren en studenten willen naar school, ondernemers redden het niet meer en de horeca protesteert door terrassen te openen; we kunnen er niet meer omheen. Bovendien kan je je ook afvragen in hoeverre een viroloog in zijn adviezen de economie, het onderwijs of de mentale gesteldheid van het individu meeneemt.

Echter, met het creëren en uitbreiden van de managementteams ontstaat er meer geluid in het publieke debat en daarmee het risico op meer verwarring. Tegenwoordig is er elke dag wel iemand anders aan het woord met zijn of haar meningen en adviezen, komen politici onder het vuur te liggen en verkondigen nieuws en media bij het eerste nieuwtje meteen talloze berichten. Toen ik dit aan Nicki vroeg tijdens het debat antwoordde zij dat dit wel degelijk een risico is, maar wel een risico wat we bereid moeten zijn om te nemen. Advies uit verschillende hoeken is belangrijk en veelzijdig advies is volgens Nicki een wens vanuit de bevolking; deze wil JA21 waarborgen.


Misconceptie

De laatste vraag die werd gesteld in het debat ging over het achterblijven van de uitbreiding en creatie van het EMT. Deze vraag leidde ook tot discussie binnen de hedendaagse politiek over het taboe om een nadruk te leggen op de economische gevolgen van deze pandemie. Dit leidt meestal tot een misconceptie; wanneer je als politici of partij aan het economische aspect veel waarde hecht, wordt dit gezien als bereidheid om mensen te laten sterven voor geld. Echter, het moet duidelijk zijn dat het uiteindelijk gaat om de zorgcapaciteit en de druk hierop, met een toenemend dodental wat niet valt los te koppelen van de economie. Er wordt met de economie over het algemeen al snel aan festivals, uitgaan, kroegen en vakanties gedacht, maar het gaat hier om huizen, banen en scholen. Onderzoek toont aan dat wanneer de werkloosheid stijgt, om een voorbeeld te noemen van een conceptie, er ook een stijging in ziekte en mortaliteit plaatsvindt, wat dan op zijn beurt weer aankomt op de zorg. Zodoende is het dus belangrijk dat iedereen zich ervan bewust blijft dat de zorg, de economie, de scholen en alle andere getroffen sectoren verbonden zijn met elkaar en wij met zijn alle dit soort misconcepties over de politiek moeten voorkomen.


Het debat met Nicki Pouw-Verwij was ontzettend interessant en heeft mij dan ook nieuwe perspectieven geboden. Ik wil EOS en Nicki bedanken voor het organiseren van het debat en dat ik hier een artikel over heb mogen schrijven.


Meer informatie over JA21 en de standpunten van de partij is te vinden op www.JA21.nl


Voor eventueel contact met Nick Pouw-Verwij: Nicki@JA21.nl73 views0 comments

Commentaires


bottom of page